EDEBÎ DEĞERLENDİRME UZMANI

 

YETERLİLİK

İletişim, Eğitim, Türk Dili ve Edebiyatı, İlahiyat, Felsefe ve Sosyal Bilimler alanlarında eğitimini tamamlamış veya en az 5 yıl tecrübe ile yazmaya dayalı bir meslek grubunda (metin yazarı, editörlük, vb.) çalışmış olmak.

EDEBÎ değerlendirme başlıkları

Puanlama: Okunan kitabı, beş maddeli puanlama sistemine göre edebî açıdan değerlendirerek puanlamak.

Değerleme: Kitabın websitedeki ana kategorisini belirlemeye yardımcı olan soruları yanıtlamak.

edebî değerlendirme kriterleri

Edebi Değerlendirme Uzmanının, yöneticilerin gönderdiği psikolojik değerlendirmesi biten ve onaylanan kitabı “Her kitabın bir eser olduğu” düşüncesiyle okuması beklenir. Aşağıda listelenen kriterler çocukların kitap sevgisini sekteye uğratacak ya da dilimizi yanlış benimsemesine neden olacak aksaklıkları belirlemek için oluşturulmuştur.

Dilbilgisi Kontrolü

Yazım hatası ve yanlış/eksik noktalama işareti dökümü yapılır.

Bütünlük Kontrolü

Anlam bütünlüğü bakımından dengeli olup olmadığı belirlenir.

Akıcılık Kontrolü

Uygun bulunduğu yaş grubu için ideal akıcılığa sahip olup olmadığı belirlenir.

Anlaşılırlık Kontrolü

Uygun bulunduğu yaş grubuna hitâp eden kelime seçimi ve cümle yapısına sahip olup olmadığı belirlenir.

Resim-Metin Uyumu Kontrolü

Resimli kitaplarda, resimlerin içerik ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir.                   

işleyiş

Her aday EnikonuKitap bakış açısını edinmek ve analiz raporlarını doğru ve eksiksiz şekilde hazırlama yetkinliği kazanmak için eğitim alır; ardından üç kitaplık bir deneme süresi başlar. Deneme süresi bitip EnikonuKitap ailesine katılanlar, programlarını ve hangi periyodda katkı sunacaklarını bildirirler ve “enikonukitap.com”daki ekibimiz bölümünde bölümünde sayfaları yayınlanır. 

BAŞVURU FORMU