Yaş Gruplarımız Hakkında Bilmek İsteyebileceğiniz Minik İpuçları

EnikonuKitap Psikolojik Değerlendirme Kurulumuz, kitapların hitap ettiği yaş aralıklarını, başta Erikson modeli olmak üzere birden fazla gelişim kuramının ışığında şekillendirdi. Kitabın baskısında kullanılan yazı fontunun okunaklılığı ve puntosunun boyu, metinde yer alan kelimelerin anlaşılırlığı, işlenen konu ve görsellerin uygunluğu ve kitabın sonuçta çocuğa ne kazandırdığı gibi başlıklar dikkatle inceleniyor; çocukların bilişsel, sosyal ve fiziksel becerilerine uygun olarak, kitaplar yaş skalasındaki yerini alıyor. Belirlediğimiz yaş gruplarının taşıdığı başlıca özellikleri sizlerle paylaşmak isteriz.

3-5 Yaş Aralığı

Gelişim kuramlarının farklı isimlerle adlandırdığı, bizlerin konumuz itibariyle okul öncesi diye tanımladığımız 3-5 yaş aralığı, çocuğun sosyal çevre bakımından kısıtlı olduğu, hemen hemen sadece aile ve yakın çevresi ile temasta bulunduğu, konuşmanın öğrenilmesiyle sembolik düşüncenin arttığı bir dönem. Bu yaş aralığında çocuk, önceden davranışla oluşturduklarını zihinsel olarak yeniden yapılandırabilir.

6-8 Yaş Aralığı

Bu yaş aralığı çocuğun, bir sosyal çevre edindiği, okumayı öğrendiği; akademik hayata ve sorumluluk almaya başladığı, nesneleri grupsal olarak sınıflandırabildiği, somut olaylarla ilgili mantıksal akıl yürütmeler yapabildiği, bilgi ve zihinsel becerilerini geliştirdiği bir dönem. Daha önce sadece göze çarpan uyarıcıya dikkat eğilimi gösteren çocuk, bu yaşlarda artık dikkate ilişkin bilişsel kontrol sağlar, dolayısıyla daha az dürtüsel davranır. Akranlar arası karşılıklı alışveriş önem kazanmıştır.

9-11 Yaş Aralığı

Bu dönemde çocuğun duygusal gelişimine yeni beceriler eklenir; duygusal tepkilere yol açan olaylara dair farkındalığı artmıştır. Ebeveyndeki kontrolün çocuğa geçmeye başladığını görürüz. Bağımsızlığa geçişe yaklaşılan bu yaş aralığında, aile dışındaki yetişkinliklerle iletişim diğer dönemlere göre daha fazladır.

12-14 Yaş Aralığı

Bu yaşlar çocuk için değerlendirme, karar verme, sorumluluk ve dünyada kendi yerini edinme dönemi olarak tanımlanabilir. Hormonal ve bedensel değişlikleri içerir, çocukta hızlı fiziksel olgunlaşma görülür. Bu yaş aralığında çocuğun zihni, bedeni ve bedeninin nasıl oluştuğuna dair imgeler geliştirmekle meşguldür. Güçlü duyguları olmasına rağmen bu duyguları kontrol etmek için gerekli gelişimden henüz yoksundur. Ben merkezcidir. Dikkat çekici davranışlarla ilgi çekmeye, görünür olmaya çalışır. Sıklıkla yenilmezlik ve sağlamlık duygusu taşır.

EnikonuKitap / 25.09.2020